Dòng thông tin RSS

Tag Archives: symbols

Loanh quanh chuyện về một số ký hiệu trong tiếng Anh – Questions about symbols

Posted on

 Warm-up:

Trong giờ học “Giải phẫu sinh lý người”, một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
– Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: “Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích chênh lệch nhau bẩy lần”.
Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười “khi… khi”
– Sao không trả lời đi còn cười gì?
– “khi… khi”
– …!!!
– “khi… khi”
– Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: “Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái “khi khi” của cô chỉ có ba lần thôi”.


 

Is there a name for the dot above the letters i and j?

The dot is just called superscript dot. It was added to the letter i in the Middle Ages to distinguish the letter (in manuscripts) from adjacent vertical strokes in such letters as u, m, and n. J is a variant form of i which emerged at this time and subsequently became a separate letter.

Does the ‘¢’ in the US cent sign stand for ‘cent’?

Yes, it does. It dates back to the early 19th century. Writing a letter with the line through it is a common way of indicating that it is a currency symbol, and not just an ordinary letter of the alphabet.   Read the rest of this entry

%d bloggers like this: