Dòng thông tin RSS

Tag Archives: plural forms

Dạng số nhiều của danh từ ghép – pluralization of compound nouns

Posted on

Warm-up:

Trong giờ học tiếng Đức, cô giáo nói:

– Bây giờ chúng ta nói về Gớt: ở bên cạnh tên Gớt có mấy con số sau: 1749-1832. Điều đó có nghĩa là gì?

Một học sinh giơ tay:

– Thưa cô, em biết. Đó là số điện thoại của ông ấy ạ!


Read the rest of this entry

Một số quy tắc chính tả trong tiếng Anh – English spelling rules

Posted on

Clip by Howtospelluk on Youtube. Thanks for sharing.

Select “Tip 9 – Top Ten Spelling Rules” from the playlist


 

Plurals of nouns

Most nouns make their plurals by simply adding –s to the end (e.g. cat/cats, book/books, journey/journeys). Some do change their endings, though.  The main types of noun that do this are:

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: