Dòng thông tin RSS

Tag Archives: nhầm lẫn sử dụng từ tiếng Anh

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Ý – Anguished English [4]

Posted on

Clip by 2Fags2Furious on Youtube. Thanks for sharing.


Đau ruột vì tiếng Anh – phiên bản Việt Nam – Anguished English [3]

Posted on

Clip by haonhienvu on Youtube. Thanks for sharing.


 

Đau nhưng cần thiết. Để hướng tới sự chuyên nghiệp trong bất kể công việc gì, dù là nhỏ nhất.

Đã cân nhắc kỹ trước khi đăng clip này. Xin lỗi ca sỹ hát bài này. Bạn cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản “Thập cẩm” – Anguished English [2]

Posted on

DANH NHÂN, KIỆT TÁC, LỊCH SỬ THẾ GIỚI QUA NGÒI BÚT HỌC TRÒ:

The greatest writer of the Renaissance was William J. Shakespeare. Shakespeare was born in the year 1564, supposedly on his birthday. His father was Mr. Shakespeare, and his mother was Mrs. Shakespeare. He wrote during the era in which he lived. Actually, Shakespeare wasn’t written by Shakespeare but by another man named Shakespeare.

Read the rest of this entry

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Malaysia – Anguished English [1]

Posted on

Clip Oh My English! on Youtube. Thanks for sharing.


 

In a Tokyo Hotel:
Is forbidden to steal hotel towels please. If you are not a person to do
such thing is please not to read notice.

In a Bucharest hotel lobby:
The lift is being fixed for the next day.
During that time we regret that you will be unbearable.

Read the rest of this entry

Lưu ý đặc biệt về trọng âm từ trong phát âm tiếng Anh – English word stress special notes

Posted on

Clip by ElementalEnglish on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Trọng âm từ – yếu tố vô cùng quan trọng khi nói tiếng Anh.


Word stress: Shift in sentences

For some words, where stress is placed depends on their position in a sentence. When the word is spoken alone or at the end of a sentence, the stress occurs near the end. When the word occurs before another word in a sentence, the stress occurs earlier.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách viết tiếng Anh [và bất kỳ tiếng nào on earth] ngắn gọn, súc tích – Writing Clear, Concise Sentences

Posted on

Nếu bạn đã viết tiếng Việt ngon rồi thì không cần phải đọc bài này làm gì kẻo phí thời gian. Cũng giống nhau cả thôi. Tiếng nào cũng đến thế mà thôi.

Nếu không thì có thể xem thêm bài Nguyên tắc KISS trong viết tiếng Anh – Keep It Short and Simple và bài Làm sao để khỏi “dài dòng văn tự” – wordiness

Và cũng nên xem thêm bài: Cách biến hóa trong viết tiếng Anh (và cả tiếng Việt) để tránh nhàm chán – Variation in writing


 

if-you-cant-explain-it-simply-you-dont-understand-it-well-enough-albert-einstein

 

USE THE ACTIVE VOICE

At the heart of every good sentence is a strong, precise verb; the converse is true as well–at the core of most confusing, awkward, or wordy sentences lies a weak verb.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách tránh lỗi “mập mờ” trong viết tiếng Anh – Avoiding Ambiguity in Your Writing

Posted on

Xem thêm bài: Cách tránh lỗi “lập lờ” – ambiguity – khi sử dụng tiếng Anh


Are you looking to add a little more clarity to your writing? If so, here are eight methods for correcting ambiguous expressions, as written by Norman Stageberg in “Ambiguity in College Writing: To a College Freshman.”

Put simply, ambiguity means “multiple meaning”. A word or passage that can be understood or interpreted in more than one way is ambiguous.

  • You see, many hands make light work.

Note: This sentence is ambiguous because of the words “light” and “work.” It is unclear whether light is a noun or adjective, and whether work is a noun or verb. So, readers are left to wonder whether the “light is working,” or the “work is light.”

See more below:

Read the rest of this entry

Một số từ tiếng Anh dễ bị lẫn lộn – Common Mistakes and Confusing Words in English

Posted on

Let’s face it, English can be confusing. A lot of words are similar but with different meanings, as a result it is almost impossible to avoid making mistakes in English, but if you can get your head around these explanations, you might be able to avoid making these ones or at least recognise them when you see them. Words marked with an asterisk * have confusing pronunciation.

See them below:

Read the rest of this entry

“Ambiguity” hay là sự lập lờ ý nghĩa trong sử dụng tiếng Anh

Posted on

Warm-up:

Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.

“Dừng lại đi.” Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng “Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!”

“Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ.” Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc: “Vì cháu là tài xế xe này mà.”

 

AMBIGUITY

A word, phrase, or sentence is ambiguous if it has more than one meaning. The word ‘light’, for example, can mean not very heavy or not very dark. Words like ‘light’, ‘note’, ‘bear’ and ‘over’ are lexically ambiguous. They induce ambiguity in phrases or sentences in which they occur, such as ‘light suit’ and ‘The duchess can’t bear children’. However, phrases and sentences can be ambiguous even if none of their constituents is. The phrase ‘porcelain egg container’ is structurally ambiguous, as is the sentence ‘The police shot the rioters with guns’. Ambiguity can have both a lexical and a structural basis, as with sentences like ‘I left her behind for you’ and ‘He saw her duck’.

Read more below:

Read the rest of this entry

25 lỗi lính rất kỳ cựu cũng có thể mắc trong sử dụng tiếng Anh

Posted on

List of common mistakes by very advanced learners.

See below:

Read the rest of this entry

35 lỗi lính kỳ cựu cũng mắc trong sử dụng tiếng Anh

Posted on

List of common mistakes by advanced learners:

See below:

Read the rest of this entry

Một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh – Idioms

Posted on

Increase your vocabulary and speak more natural English by studying the idioms and expressions below. These are some of the most common expressions in English. Study the example sentences which show how idioms are used in context when you speak English. Have fun!

See the idioms below:

Read the rest of this entry

Tổ hợp từ vựng trong tiếng Anh – Collocations

Posted on

 

Clip by Mr.Skypelessons on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Tổ hợp từ – Collocations – trong tiếng Anh


It’s easy to use very basic verbs such as get, start, have or make, but a great way of improving your English is to learn more interesting verbs that go with particular nouns. For example, while it’s fine to say get attention or do research, your English will sound much better if you can say attract attention or carry out research.

See more below:

Read the rest of this entry

Tai nạn tiếng Anh: Bài 2

Posted on

Liệt kê một số tai nạn nghề nghiệp trong dịch thuật tiếng Anh. Có thể chỉ là chuyện tiếu lâm, khôi hài, nhưng rất hợp lý và chứng tỏ chúng hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Và nếu đúng như vậy thì đúng là rách việc thật.


1. Pepsi will bring you ancestors back to life!

Several high profile western companies have had difficulties when translating their marketing copy into Chinese. Pepsi made this mistake when they unwittingly translated their “come alive with the Pepsi generation” slogan as “Pepsi brings your ancestors back from the grave”. That is certainly a bold promise.

Read the rest of this entry

Tai nạn tiếng Anh: Bài 3

Posted on

Liệt kê một số tai nạn nghề nghiệp trong dịch thuật tiếng Anh. Có thể chỉ là chuyện tiếu lâm, khôi hài, nhưng rất hợp lý và chứng tỏ chúng hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Và nếu đúng như vậy thì đúng là rách việc thật.

Read the rest of this entry

Tai nạn tiếng Anh: Bài 4

Posted on

Liệt kê một số tai nạn nghề nghiệp trong dịch thuật tiếng Anh. Có thể chỉ là chuyện tiếu lâm, khôi hài, nhưng rất hợp lý và chứng tỏ chúng hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Và nếu đúng như vậy thì đúng là rách việc thật.

Read the rest of this entry

Tìm hiểu về từ “billion” và “trillion”

Posted on

 Warm-up:

Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì suốt cả ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?” Con quạ trả lời: “Được chứ, sao lại không.” Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ. Một lát sau, một con cáo tới vồ con thỏ và ăn thịt nó.

Bài học rút ra từ câu chuyện: Để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải “ngồi” trên một vị trí rất cao.


In British English, a billion used to be equivalent to a million million (i.e. 1,000,000,000,000), while in American English it has always equated to a thousand million (i.e. 1,000,000,000). British English has now adopted the American figure, though, so that a billion equals a thousand million in both varieties of English.

The same sort of change has taken place with the meaning of trillion. In British English, a trillion used to mean a million million million (i.e. 1,000,000,000,000,000,000). Nowadays, it’s generally held to be equivalent to a million million (1,000,000,000,000), as it is in American English.

View original

Một số quy tắc chính tả trong tiếng Anh – English spelling rules

Posted on

Clip by Howtospelluk on Youtube. Thanks for sharing.

Select “Tip 9 – Top Ten Spelling Rules” from the playlist


 

Plurals of nouns

Most nouns make their plurals by simply adding –s to the end (e.g. cat/cats, book/books, journey/journeys). Some do change their endings, though.  The main types of noun that do this are:

Read the rest of this entry

Những từ tiếng Anh hay bị nhầm lẫn – Commonly confused words

Posted on

Cũng giống bất kỳ ngôn ngữ nào, vấn đề đồng âm (hoặc “hao hao” âm) gây ra rất nhiều headaches. Nếu không có ngữ cảnh cụ thể thì khó mà phân biệt được. 

Xem thêm các bài về từ đồng âm: Từ đồng âm – Common homophones list 


 

Take a look at these two sentences—one of them contains a mistake:

poured over book after book.

We pored over the catalogs.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: