Dòng thông tin RSS

Tag Archives: mô tả kích cỡ người trong tiếng Anh

Thuật ngữ liên quan đến quần áo – Shopping for clothes

Posted on

Warm-up:

Trong 1 cuộc họp tổ chức hàng năm của Liên Hợp Quốc, đại biểu của Mỹ nói:
– Chúng tôi đã phát minh ra tàu ngầm có thể đi dưới lòng biển như ôtô đi trên cạn!
Đại biểu các nước khác nhao nhao:
– Làm gì có chuyện ấy,nếu gặp đá ngầm thì sao?
Người Mỹ đính chính lại:
– Tôi chưa nói hết, sai số 50 cm…
Đại biểu của Nga:
– Chúng tôi phát minh ra chiếc xe đi mà không cần bánh, có thể bay sát mặt đất…
Các nước khác lại phản đối:
– Không thể tin được. Nếu gặp đá thì sao?
Người Nga lại nói:
– Tôi cũng chưa nói hết, sai số 30cm…
Cứ thế đến đại biểu Việt Nam:
– Chúng tôi không có phát minh gì mới về khoa học cả. Nước tôi chỉ có phụ nữ sinh con bằng rốn thôi.
Các nước khác lập tức phản đối:
– Không có người phụ nữ nào có thể sinh con bằng rốn được.
Đại biểu Việt Nam bình thản:
– Tôi cũng chưa nói hết mà,….. Sai số 20 cm.


Clip on Youtube. Thanks for sharing.

Whether we like it or not, most of us have to shop for clothes. For some of us, it is a pleasure and for others, it is
chore (=something that we have to do but do not like). This week, we are looking at the language that we use to talk about this activity.

See more below:

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: