Dòng thông tin RSS

Tag Archives: luyện mắt-mồm

Thuật ngữ liên quan đến quần áo – Shopping for clothes

Posted on

Warm-up:

Trong 1 cuộc họp tổ chức hàng năm của Liên Hợp Quốc, đại biểu của Mỹ nói:
– Chúng tôi đã phát minh ra tàu ngầm có thể đi dưới lòng biển như ôtô đi trên cạn!
Đại biểu các nước khác nhao nhao:
– Làm gì có chuyện ấy,nếu gặp đá ngầm thì sao?
Người Mỹ đính chính lại:
– Tôi chưa nói hết, sai số 50 cm…
Đại biểu của Nga:
– Chúng tôi phát minh ra chiếc xe đi mà không cần bánh, có thể bay sát mặt đất…
Các nước khác lại phản đối:
– Không thể tin được. Nếu gặp đá thì sao?
Người Nga lại nói:
– Tôi cũng chưa nói hết, sai số 30cm…
Cứ thế đến đại biểu Việt Nam:
– Chúng tôi không có phát minh gì mới về khoa học cả. Nước tôi chỉ có phụ nữ sinh con bằng rốn thôi.
Các nước khác lập tức phản đối:
– Không có người phụ nữ nào có thể sinh con bằng rốn được.
Đại biểu Việt Nam bình thản:
– Tôi cũng chưa nói hết mà,….. Sai số 20 cm.


Clip on Youtube. Thanks for sharing.

Whether we like it or not, most of us have to shop for clothes. For some of us, it is a pleasure and for others, it is
chore (=something that we have to do but do not like). This week, we are looking at the language that we use to talk about this activity.

See more below:

Read the rest of this entry

Loanh quanh chuyện về một số ký hiệu trong tiếng Anh – Questions about symbols

Posted on

 Warm-up:

Trong giờ học “Giải phẫu sinh lý người”, một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
– Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: “Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích chênh lệch nhau bẩy lần”.
Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười “khi… khi”
– Sao không trả lời đi còn cười gì?
– “khi… khi”
– …!!!
– “khi… khi”
– Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: “Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái “khi khi” của cô chỉ có ba lần thôi”.


 

Is there a name for the dot above the letters i and j?

The dot is just called superscript dot. It was added to the letter i in the Middle Ages to distinguish the letter (in manuscripts) from adjacent vertical strokes in such letters as u, m, and n. J is a variant form of i which emerged at this time and subsequently became a separate letter.

Does the ‘¢’ in the US cent sign stand for ‘cent’?

Yes, it does. It dates back to the early 19th century. Writing a letter with the line through it is a common way of indicating that it is a currency symbol, and not just an ordinary letter of the alphabet.   Read the rest of this entry

‘Bimonthly’ nghĩa là ‘hai lần một tháng’ hay ‘hai tháng một lần’?

Posted on

Warmup:

Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây:

“Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi. Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi. Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi. Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi”.

[Ặc, loạn thần kinh!]


 

Unfortunately it means both! In the publishing industry, though, it’s used fairly consistently to mean ‘every two months’, so that a bimonthly magazine is generally one that’s issued every two months. The same ambiguity affects biweekly and biyearly. If you want to be absolutely clear, it’s best to use a phrase such as ‘twice a week’ or ‘every two years’.

%d bloggers like this: