Dòng thông tin RSS

Tag Archives: lối sống Mỹ

Một chút về văn hóa Mỹ – Getting culturally adapted in the US

Posted on

Có thể học được rất nhiều từ các video clips bên dưới: học nghe, học nói, học thuyết trình, học trình bày slide, học về slang, học cách vượt qua sự khác biệt văn hóa, học cách hòa nhập môi trường mới, biết trước về các diễn tiến tâm lý thường xảy ra khi gia nhập môi trường văn hóa mới, học cách tự tin, học tính kiên trì … 


 

%d bloggers like this: