Dòng thông tin RSS

Tag Archives: lối nói dân dã trong tiếng Anh

Thành ngữ về đồ ăn – Food idioms

Posted on

Một số từ vựng cần biết khi đi mua sắm.

Clip by Hello Channel on Youtube. Thanks for sharing.


See more below:

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: