Dòng thông tin RSS

Tag Archives: lời khuyên học tiếng Anh hiệu quả

100 lời khuyên cho người học tiếng Anh

Posted on

Bài viết của cô Hester đăng trên http://www.langports.com/

Một số lời khuyên dành cho người học tiếng Anh. Không hẳn đã đúng cả, nhưng cũng rất bổ ích. Cảm ơn Hester!

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: