Dòng thông tin RSS

Tag Archives: khác biệt từ vựng trong tiếng Anh Anh và Anh Mỹ

Biscuit vs. cookie: Sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và Anh Mỹ

Posted on

Warm-up:

Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ:

– Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì không?

– Ðiều gì vậy anh?  Cô vợ hỏi với vẻ tự hào.

– Em là người luôn mang đến vận xui cho anh!


Read the rest of this entry

%d bloggers like this: