Dòng thông tin RSS

Tag Archives: John F. Kennedy’s Inaugural Address

Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country

Posted on

Bạn chắc đã nghe câu này nhiều lần: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.” (ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country)

Nhiều người tin là nó xuất phát từ bài Diễn văn Tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào tháng 1 năm 1961.

Nhưng sự thực thì không phải thế. Xem thêm ở đây.

Tuy nhiên, đây là một trong những bài diễn văn nổi tiếng thế giới. Vì vậy, xin giới thiệu dưới đây, coi là một bài đọc hay, nên xem. Và cũng xin giới thiệu cả video clip ghi lại toàn bộ bài diễn văn này của JFK.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: