Dòng thông tin RSS

Tag Archives: gym

Thuật ngữ liên quan đến thể dục/thể hình – English about going to the gym

Posted on

Warm-up:

Người du khách với chiếc máy ảnh đong đưa dưới cổ dừng lại phía bên ngoài túp lều tồi tàn bên một con đường núi. Trong lều là một hình ảnh tuyệt vời của một ông lão sơn cước có dáng cục mịch.

Người du khách nói:

– Cháu có thể chụp cụ một bức ảnh được không ạ?

Ông lão trả lời:

– Với tôi thì chẳng hề gì, cậu cứ chụp đi!

Sau khi đã chụp được hai, ba “pô” hình, người du khách nói:

– Cháu luôn luôn thắc mắc làm thế nào mà dân miền núi như cụ lại sống được quá thọ như thế. Cụ có bí quyết gì vậy?

– Chả có bí quyết gì về cách sống của tôi cả! Mọi người quanh đây đều biết. Mỗi ngày tôi uống khoảng một lít rượu uýt-ky nhà tự làm, và hút khoảng sáu điếu xì gà do tôi cuốn từ những lá thuốc nhà trồng và rong ruổi đi tìm mọi cô gái trong vùng.

-Thế năm nay cụ thọ bao nhiêu ạ?

– Chẳng dấu gì anh, một tháng nữa là tôi tròn hai mươi hai cái xuân xanh.


Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Lots of us love the gym (or hate it and force ourselves to go anyway), so here is some vocabulary connected with going to the gym and getting fit.

You can join a gym whatever your level offitness – the important thing is to set yourself goals that are suitable for you. If you are very unfit, you will need to start offwith gentle exercises and build up slowly from there. You may want to hire apersonal trainer to create an exerciseroutine for you.

See more below:

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: