Dòng thông tin RSS

Tag Archives: government of the people by the people for the people

Xuất xứ khái niệm “Chính quyền của dân, do dân, vì dân” – “government of the people, by the people, for the people”

Posted on

John Wycliffe2

Chắc bạn đã từng nghe cụm từ này ít nhất một lần: “Chính quyền của dân, do dân, vì dân” (government of the people, by the people, for the people.)

Vậy bạn có biết xuất xứ của nó không?

Nhiều người nghĩ rằng nó bắt đầu từ Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, trong bài diễn văn nổi tiếng của ông – GETTYSBURG ADDRESS – tại lễ khánh thành nghĩa trang quốc gia mới tại Gettysburg, Pennsylvania, vào ngày 19/11/1863 – nghĩa trang dành cho binh sỹ của cả hai bên trong cuộc nội chiến Bắc – Nam kéo dài 4 năm từ 1861 tới 1865.

Nhưng kỳ thực, khái niệm này ra đời từ trước đó gần 5 thế kỷ – năm 1384, trong lời đề tựa của một một trong những bản dịch sớm nhất của Kinh Thánh từ tiếng La-tinh sang tiếng Anh (xem lời trích ở đây). Và người dịch, cũng là người khởi xướng khái niệm này, là John Wycliffe, một học giả người Anh, giáo sư thần học tại Đại học Oxford (bị sa thải năm 1381 vì chỉ trích Giáo hội Công giáo Rô-ma), và cũng là người được coi là lãnh đạo phong trào English Reformation nhằm tách Nhà thờ Anh giáo ra khỏi Giáo hội Công giáo Rô-ma. Ông bị Giáo hội Công giáo Rô-ma coi là kẻ dị giáo. Di hài ông bị hỏa thiêu, như một án phạt (Xem thêm ở đây).

Mặc dù khái niệm này ra đời trong bối cảnh hoàn toàn mang tính tôn giáo, nhưng cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật hỗ trợ cho việc truyền bá thông tin trong dân chúng, cùng với sự suy tàn của chế độ phong kiến, và cùng với sự phát triển của các tầng lớp trí thức trong xã hội thời đó, khái niệm này cũng góp phần tạo ra sự thay đổi trong cách thức quản lý xã hội của các hình thái chính quyền đương thời và sau đó, theo đó, vai trò và nguyện vọng của người dân được coi trọng hơn.


Read the rest of this entry

%d bloggers like this: