Dòng thông tin RSS

Tag Archives: dấu câu tiếng Anh

8 dấu câu đã tuyệt chủng

Posted on

Nếu đệ nào đọc bài này mà không bị xoắn lưỡi và tẩu hỏa nhập ma thì tại hạ gửi ngay xuống núi (gọi là “xuất sơn” hay là “hạ sơn”); coi như tại hạ hết võ).


Read the rest of this entry

Dấu câu: Dấu hai chấm (:) colon

Posted on

Warmup:

Một anh nông dân người Bắc bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bèn lên trạm y tế xã để khám. Bác sĩ hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ: “Lôn ra máu” và đề nghị chuyển lên tuyến huyện. Bác sĩ huyện tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: “Để nặng thế này rồi mới khám, đúng là trình cấp xã, viết mà còn sai chính tả”. Và ông hạ bút phê thêm dấu huyền vào rồi đề nghị chuyển lên tỉnh.

Bác sĩ tỉnh đọc bệnh án, hốt hoảng: “Nặng quá rồi, chuyển vào khoa… sản ngay”. Vào đến phòng, y tá trực bèn thò tay vào khám, rồi cũng hốt hoảng: “Thai ra ngược rồi, tôi tóm được cái chân rồi đây này”!!!  Hết. Chả liên quan!!!


Read the rest of this entry

%d bloggers like this: