Dòng thông tin RSS

Tag Archives: Dạng sở hữu cách với ‘s – Possessive ‘s in English

Dạng sở hữu cách với ‘s – Possessive ‘s in English

Posted on


  1. Kiến thức rất cơ bản, nhưng không phải ai cũng nắm vững.
  2. Clip tự chế. Nếu bạn thích thì share. Thanks.

 

%d bloggers like this: