Dòng thông tin RSS

Tag Archives: cách dùng dấu chấm phẩy semicolon trong viết tiếng Anh

Dấu câu: Dấu chấm phẩy (;) semicolon

Posted on

Warmup:

Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chục chị bộ đội sợ chạy lại gọi một chục cụ bộ đội, chục cụ bộ đội chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ bộ đội rượt kịp, bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. Một chuyện thật tội nghiệp

Hẹ hẹ. Chạ liện quạn zị.


Read the rest of this entry

%d bloggers like this: