Dòng thông tin RSS

Tag Archives: abbreviation

Tổng hợp cách sử dụng các dạng thức viết tắt trong tiếng Anh – All about abbreviations in English

Posted on

Abbreviate the following:

Titles before names:

Mrs., Mr., Ms., Prof., Dr., Gen., Rep., Sen., St. (for Saint)

Notice that Miss is not an abbreviation, so we don’t put a period after it. Ms. is not an abbreviation, either, but we do use a period after it — probably to keep it consistent with Mr. and Mrs.

The plural of Mr. is Messrs. (We invited Messrs. Carter, Lincoln, and Ford.) The plural of Dr. is Drs. (We consulted Drs. Carter, Lincoln, and Ford.) The plural of Mrs. is Mmes or Mmes. (with or without the period).

See more below:

Read the rest of this entry

Từ mới [1]

Posted on

Warmup:

Một đôi vợ chồng đã cưới nhau được 10 năm. Trong thời gian chung sống với nhau, người vợ phát hiện ra chồng mình có thói quen tắt đèn mỗi khi “ấy’. Người vợ rất tò mò và quyết tâm tìm cho ra nhẽ thói quen của chồng. Trong một lần đang “ấy” lúc nửa đêm, bất ngờ người vợ với tay bật điện sáng, và phát hiện chồng mình đang lăm lăm trên tay quả dưa chuột. Người vợ gào lên tức tối:

– Làm sao anh có thể lừa dối tôi suốt hơn 10 năm qua… Đồ đểu !!!  

Người chồng nói:

– OK anh sẽ giải thích cho em. Nhưng em hãy giải thích cho anh trước về nguồn gốc của ba đứa con kia !!!.


HDR abbreviation High Dynamic Range: a software system for photography that generates a single image incorporating the best light and focus from several consecutive photos of the same scene

But there have been barriers to using HDR. The primary issue is that moving subjects change position from shot to shot in a series.

[New York Times (US broadsheet) 08 August 2013]

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: