Dòng thông tin RSS

Category Archives: TRÌNH ĐỘ B1 – B2

B1: The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with nonroutine information.
Example: CAN ask to open an account at a bank, provided that the procedure is straightforward.

B2: The capacity to achieve most goals and express oneself on a range of topics.
Example: CAN show visitors around and give a detailed description of a place.

Cách xử lý khi giới từ đi lộn chỗ – Dangling Prepositions

Posted on

Clip by WarnerJordanEducation on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Ôi, ngữ pháp…! Đến dân bản ngữ cũng còn ỏm tỏi với nhau [1]


“Never end a sentence with a preposition!” We have almost all heard that rule, but it is not as carved in stone as it sounds.

Sometimes a preposition at the end of the sentence is really a problem. Sometimes it is not. If it is, there are several ways to fix it.

Read the rest of this entry

Advertisements

Đối xử công bằng với Expletives trong tiếng Anh

Posted on

Clip by GrammarREVOLUTION on Youtube. Thanks for sharing.


We’re not going to look at the swear-word kind of expletives, those four-letter words that can do a great job of rendering a character’s emotions at just the perfect time. What I want to talk about are the other expletives, the kind associated with grammar.

Expletives can be used to create emphasis but are often used instead as filler words by unsuspecting writers. Expletives are known as empty words, so that should give you an idea of how weak they can be. They add nothing to meaning for your text and can instead confuse the reader (by adding unnecessary words) or dilute the meaning of surrounding words.

Read the rest of this entry

Dạng sở hữu cách với ‘s – Possessive ‘s in English

Posted on


 1. Kiến thức rất cơ bản, nhưng không phải ai cũng nắm vững.
 2. Clip tự chế. Nếu bạn thích thì share. Thanks.

 

Câu chẻ trong tiếng Anh – Sentence Types: Cleft Sentences

Posted on

Clip by OnEnglish Online on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Cleft sentence có hai cấu trúc: (1) It-cleft sentence, và (2) Wh-cleft sentence. Bên dưới là một vài so sánh sơ lược. Tuy nhiên, chỉ là sơ lược, chi tiết cụ thể có thể có điểm khác. 

 • It-cleft sentence:  Về mặt “hành văn”, kiểu câu It-cleft sentence  khá giống với kiểu câu Loose/Cumulative Sentence, ở chỗ: nhấn mạnh ở đầu câu, đưa thông tin chính lên đầu câu, sau đó bổ sung thông tin phụ trợ ở phần tiếp theo.

Xem thêm bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences

 • Wh-cleft sentence: Về mặt “hành văn”, kiểu câu Wh-cleft sentence khá giống với kiểu câu Periodic Sentence, ở chỗ: dành thông tin mới đến cuối câu mới bung ra, nhằm tạo hiệu ứng tâm lý chờ đợi, bùng nổ, giống như thủ pháp thắt nút – cởi nút. 

Xem thêm bài: Phép đảo trong tiếng Anh – Periodic sentences


Why do we use cleft sentences?

We use cleft sentences, especially in speaking, to connect what is already understood to what is new to the listener. In a cleft sentence, a single message is divided (cleft) into two clauses. This allows us to focus on the new information.

Read the rest of this entry

Câu đơn/ghép/phức/phức tổng hợp trong tiếng Anh – Sentence Types: Simple/Compound/Complex/Compound-Complex Sentences

Posted on

Clip by Adam on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Không nên quan tâm quá để tránh bị rối rắm bởi tên gọi các loại câu: simple/compound/complex/compound-complex sentences VÀ cumulative/periodic sentences (và một số kiểu câu khác, sẽ giới thiệu sau). Các cách phân loại như vậy là dựa trên các tiêu chí khác nhau, ví dụ: tiêu chí “cấu trúc  ngữ pháp” hoặc tiêu chí “văn phong”. Cuối cùng, chúng cũng chỉ là CÂU, mỗi câu biểu đạt một “complete thought/idea mà thôi.

Xem thêm bài: Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1]

và bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences


Structurally, English sentences can be classified four different ways, though there are endless constructions of each. The classifications are based on the number of independent and dependent clauses a sentence contains. An independent clause forms a complete sentence on its own, while a dependent clause needs another clause to make a complete sentence. By learning these types, writers can add complexity and variation to their sentences.

Read the rest of this entry

Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Inversion in English [2]

Posted on

Clip by Smrt English on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1].

Lưu ý sự khác nhau trong cấu trúc động từ giữa hai loại (inversion đảo cấu trúc động từ; periodic sentence chỉ đảo thành phần bổ nghĩa, không đảo cấu trúc động từ).

Mục đích của cả hai đều là để nhấn mạnh, tạo hiệu ứng tâm lý đối với người đọc.


What is inversion?

We use inversion in several different situations in English. Inversion just means putting the verb before the subject. We usually do it in question forms:

Read the rest of this entry

Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1]

Posted on

Clip by Ms. Domencic’s American Literature Class on Youtube. Thanks for sharing.


What is a periodic sentence?

A periodic sentence is a sentence which has been deliberately structured to place the main point at the end.  Or, in other words, a sentence that delays the expression of a complete thought until the end, or until near the end, is called periodic.

Therefore, a period sentence will have its main clause or predicate as the last part.

Read the rest of this entry

Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/Cumulative sentences

Posted on

Clip by Cristian Petre Moldovan on Youtube. Thanks for sharing.


Definition

A loose sentence, also called a cumulative sentence, begins with a main clause that is followed by phrases and/or clauses that modify the main clause. These phrases or clauses add information to the main or independent clause.

Read the rest of this entry

Ký hiệu AD, BC, CE và BCE, BP nghĩa là gì khi đi kèm năm thời gian

Posted on

Clip by Jim Janossy Sr. on Youtube. Like it or not. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Cách thể hiện ngày tháng trong viết tiếng Anh – Writing the date


AD and BC

You sometimes see years written with AD or BC, like this:

 • 2000 AD
 • 450 BC

What does it mean?

 • AD is AFTER Jesus Christ was born.
 • BC is BEFORE Jesus Christ was born.
 • AD stands for the Latin Anno Domini meaning “In the year of Our Lord”.
 • BC stands for Before Christ.

Read the rest of this entry

Cách đọc và viết số La Mã [hại não] – How to read and write Roman Numerals

Posted on

Clip by latintutorial on Youtube. Thanks for sharing.


Roman numerals are expressed by letters of the alphabet:

I=1;  V=5;  X=10;  L=50;  C=100;  D=500;  M=1000

There are four basic principles for reading and writing Roman numerals:

 1. A letter repeats its value that many times (XXX = 30, CC = 200, etc.). A letter can only be repeated three times.
 2. If one or more letters are placed after another letter of greater value, add that amount.

VI = 6 (5 + 1 = 6)

LXX = 70 (50 + 10 + 10 = 70)

MCC = 1200 (1000 + 100 + 100 = 1200)

Read the rest of this entry

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Ý – Anguished English [4]

Posted on

Clip by 2Fags2Furious on Youtube. Thanks for sharing.


Đau ruột vì tiếng Anh – phiên bản Việt Nam – Anguished English [3]

Posted on

Clip by haonhienvu on Youtube. Thanks for sharing.


 

Đau nhưng cần thiết. Để hướng tới sự chuyên nghiệp trong bất kể công việc gì, dù là nhỏ nhất.

Đã cân nhắc kỹ trước khi đăng clip này. Xin lỗi ca sỹ hát bài này. Bạn cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản “Thập cẩm” – Anguished English [2]

Posted on

DANH NHÂN, KIỆT TÁC, LỊCH SỬ THẾ GIỚI QUA NGÒI BÚT HỌC TRÒ:

The greatest writer of the Renaissance was William J. Shakespeare. Shakespeare was born in the year 1564, supposedly on his birthday. His father was Mr. Shakespeare, and his mother was Mrs. Shakespeare. He wrote during the era in which he lived. Actually, Shakespeare wasn’t written by Shakespeare but by another man named Shakespeare.

Read the rest of this entry

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Malaysia – Anguished English [1]

Posted on

Clip Oh My English! on Youtube. Thanks for sharing.


 

In a Tokyo Hotel:
Is forbidden to steal hotel towels please. If you are not a person to do
such thing is please not to read notice.

In a Bucharest hotel lobby:
The lift is being fixed for the next day.
During that time we regret that you will be unbearable.

Read the rest of this entry

Cân nhắc khi nói về người khuyết tật trong tiếng Anh – Appropriate language for talking about disability

Posted on

Clip by Emma on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Lựa lời mà nói [1] – Bias in language

Bài viết bên dưới cũng đáng xem để cập nhật cách dùng tiếng Anh. Nhưng không hẳn người khuyết tật nào cũng đồng ý (!)

Và cũng thử xem thêm video clip trong bài này: Tìm hiểu về Uyển ngữ – Euphemism


 

Times have changed for people with disabilities… but language lags behind.

Life for most people with mental or physical disabilities is vastly improved over what it was twenty or thirty years ago. The Americans with Disabilities Act and other federal and state laws assure that people with disabilities have the same basic rights as people without disabilities. Some things have been slower to change; namely, attitudes and perceptions about people with disabilities. Ignorance and discrimination can be serious impediments to achieving integration, productivity, and independence for people with disabilities.

Read the rest of this entry

So sánh “Nghịch hợp” và “Nghịch lý” trong tiếng Anh – Oxymoron vs Paradox

Posted on

Clip by WhatYouOughtToKnow on Youtube. Thanks for sharing.


Many people see only a slight little difference between oxymoron and paradox. Most of the time they find it hard to make out a difference between the two terms. Even though there are no hard rules that separate oxymoron and paradox, one can come across many things that differentiate them.

Read the rest of this entry

Lưu ý khi sử dụng từ trong tiếng Anh – Denotation and Connotation

Posted on

Clip by awoods0806 on Youtube. Thanks for sharing.


 

If you want to discuss the meaning of a word, it helps to know the difference between denotation and connotation. These two terms are easy to confuse because they describe related concepts. Additionally, both denotation and connotation stem from the Latin word notāre, meaning “to note.”

Read the rest of this entry

Cách chào hỏi ở các quốc gia trên thế giới – Greetings from around the world

Posted on

Clip by GraebelRelocation on Youtube. Thanks for sharing.


Read the rest of this entry

Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country

Posted on

Bạn chắc đã nghe câu này nhiều lần: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.” (ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country)

Nhiều người tin là nó xuất phát từ bài Diễn văn Tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào tháng 1 năm 1961.

Nhưng sự thực thì không phải thế. Xem thêm ở đây.

Tuy nhiên, đây là một trong những bài diễn văn nổi tiếng thế giới. Vì vậy, xin giới thiệu dưới đây, coi là một bài đọc hay, nên xem. Và cũng xin giới thiệu cả video clip ghi lại toàn bộ bài diễn văn này của JFK.

Read the rest of this entry

Nguồn gốc tên gọi tiếng Anh các ngày trong tuần – Origins of the Days of the Week

Posted on

Clip by Arika Okrent on Youtube. Thanks for sharing.


As the days pass, the cycle of the week shapes how we live our lives. Have you ever wondered, “Why is a week seven days long?” How about where the names of each weekday come from?

Read the rest of this entry

Nguồn gốc tên gọi tiếng Anh của các tháng trong năm – How did the months get their names?

Posted on

Clip by Merriam-Webster Dictionary on Youtube. Thanks for sharing.


As the new year starts you might have recently bought a new diary or calendar and thought ‘Where do these words come from?’ – at least that’s what I did. There is also, of course, also the chance that you have been merrily scheduling in gym appointments and book clubs and all sorts of other details relating to New Year’s resolutions (have you kept yours so far?) but we’ll take the opportunity to add a resolution to your list: learn where we got the names for all the months of the year. Spoilers: it’s a mixture of gods, rulers, and numbers.

Read the rest of this entry

Kỹ thuật viết essay 5 đoạn trong tiếng Anh (và cả tiếng Việt) – The Five-Paragraph Essay

Posted on

Clip by zontulfilmsltd on Youtube. Thanks for sharing.


The five-paragraph essay is a format of essay having five paragraphs: one introductory paragraph, three body paragraphs with support and development, and one concluding paragraph. Because of this structure, it is also known as a hamburger essayone three one, or a three-tier essay.


“Tell ’em what you’re gonna tell ’em, tell ’em, tell ’em what you told ’em”


“thesis + antithesis = synthesis”


Read the rest of this entry

Cách ứng xử khi được mời dự tiệc ở Mỹ – What if you are invited to a party in the U.S.

Posted on


A friend invites me over for dinner at 6 p.m. What time am I expected to arrive?

Americans are much more time-conscious (aware of time) than people from most other cultures. If someone invites you for 6 p.m., he or she expects you to be there at that time or a few minutes early. This is true for any appointment or meeting, whether it is a business meeting or social event. One exception is a casual party or “open house,” in which case guests may arrive at any time after the event starts. If you must be late, call the individual to let him or her know what time you expect to arrive.

Read the rest of this entry

Thủ thuật dẫn dắt người đọc trong viết tiếng Anh (và cả tiếng Việt) – Signposting techniques in writing English

Posted on

Clip by Educational Foundations and Research, University of North Dakota on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Cách nối câu để tránh kiểu “vỡ lòng” – Sentence-combining skills


In academic writing, the author is responsible for making the text as clear as possible for the reader. To achieve clarity, the author has to ensure that the writing is explicit: in other words, it should anticipate and address the reader’s questions. An active reader will want to know what the author’s aims are and how they will be achieved; what the author’s position is about key issues; how the argument is constructed; how ideas relate to each other. Good writers use signposting language to signal to the reader where these answers can be found.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách tránh một số lỗi quan trọng – consistency – trong viết tiếng Anh – Avoiding shifts in writing English [2]

Posted on

Misfits and Bad Equations
(sometimes called “Mixed Constructions”)

Bài [2] này có một vài nội dung giống như bài [1], bổ sung thêm ví dụ minh họa.


Think of a sentence as a kind of mathematical structure, an equation requiring two parts: the subject, which is what any sentence is about, and the predicate, which is what we’re going to say about this subject. Sometimes we set up both in ways that are perfectly reasonable, separately, but when we put the two together, they just don’t fit.

Read the rest of this entry

Cách tránh một số lỗi quan trọng – consistency – trong viết tiếng Anh – Avoiding shifts in writing English [1]

Posted on

Clip by Marvita Gowdy on Youtube. Thanks for sharing.


Writers should keep the elements in a sentence consistent, avoiding any unnecessary changes in tense, voice, mood, person, number, and discourse.  Such unnecessary changes, or “shifts”, may make reading difficult and obscure the sentence’s meaning for readers.

See more below:

Read the rest of this entry

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

Posted on

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

Clip by CelticWomenVEVO on Youtube. Thanks for sharing.


Christmas comes but once a year

Because Christmas only happens once a year, we should be kind and generous as it is a special time.

“Christmas comes but once a year, so we urge you to give generously to our Christmas charity collection.”

like turkeys voting for (an early) Christmas

If people are like turkeys (the large bird eaten at Christmas) voting for Christmas, they choose to accept a situation which will have very bad results for them.

“Oil companies asking their customers to use less oil is like turkeys voting for Christmas.”

like Christmas came early

When you receive some unexpected good news or good fortune, you can describe it as Christmas coming early. The good news/fortune is a ‘present’.

“Christmas came early for Disney. Their latest film ‘Disney’s A Christmas Carol’, starring Jim Carrey, made $31 million dollars in its opening weekend.”

View original

Học tiếng Anh và tìm hiểu nước Mỹ qua 100 câu hỏi phỏng vấn quốc tịch – 100 official questions and answers for US Citizenship Naturalization Test

Posted on

Clip by KateLalit on Youtube. Thanks for sharing.


Nghe audio bên dưới:


Civics (History and Government) Questions for the Naturalization Test

 

The 100 civics (history and government) questions and answers for the naturalization test are listed below. The civics test is an oral test and the USCIS Officer will ask the applicant up to 10 of the 100 civics questions. An applicant must answer 6 out of 10 questions correctly to pass the civics portion of the naturalization test.

Read the rest of this entry

Lưu ý: Một vài động từ có hai dạng quá khứ – Verbs with two different past tense forms

Posted on

Verbs with two different past tense forms

While many of the most common verbs in English are irregular (e.g. bring, forget), regular verbs far outnumber them. To form their past tenses regular verbs just add -ed or -d to their base form, e.g. talk => talked.

In particular, verbs that derive from nouns follow this regular pattern without exception. Indeed, this pattern is so firmly imprinted in our brains as a basic process for making nouns into verbs that if you were asked to make the invented noun flixxle into a verb you would automatically know how to.

However, there is a very small group of verbs whose past tenses can be either regular or irregular. They include:

Read the rest of this entry

Cách thể hiện phân số, số thập phân, số tiền trong viết tiếng Anh – Fraction, Decimals, Money

Posted on

Clip by APPUSERIES on Youtube. Thanks for sharing.


 

Below is a list of rules for writing fractions, decimals and money amounts. Very useful…

Read the rest of this entry

Cách thể hiện ngày tháng trong viết tiếng Anh – Writing the Date

Posted on

Clip by JenniferESL on Youtube. Thanks for sharing.


 

There are several different ways to write the date in English. They vary from formal to informal, and there are differences between British and American English. The following table shows some typical formats.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách thể hiện số trong viết tiếng Anh – Một số nguyên tắc chung – Presenting numbers in English (General)

Posted on

Clip by Educatordotcom on Youtube. Thanks for sharing.


Bài bên dưới là các quy định chung về cách thể hiện số và chữ số trong European Commission. Sự khác nhau nếu có giữa các quy định của các nguồn khác nhau là không đáng kể. Có thể sử dụng cho viết formal English.

Xem thêm bài: Mười quy tắc viết số và chữ số

Hoặc có thể xem thêm tại đây

Read the rest of this entry

Tăng vốn từ với tiền tố và hậu tố trong tiếng Anh – Prefixes and Suffixes in English

Posted on

Diane Frymire’s clip on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Cách mở rộng vốn từ tiếng Anh


Affixes and roots

Adding affixes to existing words (the base or root) to form new words is common in academic English.

Prefixes are added to the front of the base (like right arrow dislike), whereas suffixes are added to the end of the base (active right arrow activate).

Prefixes usually do not change the class of the base word, but suffixes usually do change the class of the word.

The most common prefixes used to form new verbs in academic English are: re-, dis-, over-, un-, mis-, out-. The most common suffixes are: -ise, -en, -ate, -(i)fy. By far the most common affix in academic English is -ise.

Read the rest of this entry

Các dạng thức rút gọn trong tiếng Anh – Common Contractions in the English Language

Posted on

A contraction is a shortened version of the written and spoken forms of a word, syllable, or word group, created by omission of internal letters (actually, sounds).

In linguistic analysis, contractions should not be confused with abbreviations nor acronyms (including initialisms), with which they share some semantic andphonetic functions, though all three are connoted by the term “abbreviation” in loose parlance. Contraction is also distinguished from clipping, where beginnings and endings are omitted.

The definition overlaps with the grammatical term portmanteau (a linguistic blend), but a distinction can be made between a portmanteau and a contraction by noting that contractions are formed from words that would otherwise appear together in sequence, such as do and not, whereas a portmanteau word is formed by combining two or more existing words that all relate to a singular concept which the portmanteau describes.

Common contractions in the English language

Read the rest of this entry

Người mới nhập cư cần biết – English for new Americans

Posted on

Một clip tuyệt cú mèo về Health, Home và Community

Clip on Youtube. Thanks for sharing.

Một số “cấu kiện” hay dùng về ăn uống – Eating and drinking phases

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Một số cách nói về ăn uống – food and cooking 

và bài Thành ngữ về đồ ăn – Food idioms


 

Going out for a drink

 • Let’s go for a drink! / Let’s go down the pub! / Let’s go out for a few bevvies. / a few jars. -Let’s go to my local public house – the pub – for some drinks.
 • We’re going to paint the town red. / We’re going to go on a bar crawl. – We’re going to several pubs or bars.
 • I’ll get the booze!- I’ll buy the beer!
 • A glass of bubbly – A glass of champagne or sparkling wine.
 • That wine is corked! It tastes like vinegar. -the wine is bad.
 • chaser – A measure of a spirit such as whisky or rum which you drink with beer.
 • double – 2 measures of spirits. A single measure is usually 1/5 of a gill – 25 ml.
 • drop of the hard stuff – Some spirits rather than beer or wine.
 • soft drink – A non-alcoholic drink.

See more below:

Read the rest of this entry

Làm sao để nói tiếng Anh lưu loát – Expert tips for English fluency

Posted on

Warm-up:


 

See the tips below:

Read the rest of this entry

Một chút về văn hóa Mỹ – Getting culturally adapted in the US

Posted on

Có thể học được rất nhiều từ các video clips bên dưới: học nghe, học nói, học thuyết trình, học trình bày slide, học về slang, học cách vượt qua sự khác biệt văn hóa, học cách hòa nhập môi trường mới, biết trước về các diễn tiến tâm lý thường xảy ra khi gia nhập môi trường văn hóa mới, học cách tự tin, học tính kiên trì … 


 

Vài quy tắc sinh hoạt ở Mỹ cho sinh viên (và không phải sinh viên) – Do’s and Dont’s of American Student Life

Posted on

See the rules below:

Read the rest of this entry

Lưu ý đặc biệt về trọng âm từ trong phát âm tiếng Anh – English word stress special notes

Posted on

Clip by ElementalEnglish on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Trọng âm từ – yếu tố vô cùng quan trọng khi nói tiếng Anh.


Word stress: Shift in sentences

For some words, where stress is placed depends on their position in a sentence. When the word is spoken alone or at the end of a sentence, the stress occurs near the end. When the word occurs before another word in a sentence, the stress occurs earlier.

See more below:

Read the rest of this entry

Quy tắc ngữ điệu trong nói tiếng Anh – Rule of Changing Pitch

Posted on

Xem thêm bài: Trọng âm câu – yếu tố cực kỳ quan trọng trong nói tiếng Anh  và bài  Trọng âm từ – yếu tố vô cùng quan trọng khi nói tiếng AnhIntonation: How to Speak with Pitch Changes

Intonation is the pattern of pitch changes as people speak. These change from one culture to another. Pitch is the tone of your voice. In American English, people have about 3 notes that they use when speaking. Most words are in the middle tone. Stressed words are in the high tone, and the low-tone often comes before a stress (it makes the stress larger by creating more difference in tone). The low tone may be used at the end of sentences too, though you do not always have to end on a low tone.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách viết tiếng Anh [và bất kỳ tiếng nào on earth] ngắn gọn, súc tích – Writing Clear, Concise Sentences

Posted on

Nếu bạn đã viết tiếng Việt ngon rồi thì không cần phải đọc bài này làm gì kẻo phí thời gian. Cũng giống nhau cả thôi. Tiếng nào cũng đến thế mà thôi.

Nếu không thì có thể xem thêm bài Nguyên tắc KISS trong viết tiếng Anh – Keep It Short and Simple và bài Làm sao để khỏi “dài dòng văn tự” – wordiness

Và cũng nên xem thêm bài: Cách biến hóa trong viết tiếng Anh (và cả tiếng Việt) để tránh nhàm chán – Variation in writing


 

if-you-cant-explain-it-simply-you-dont-understand-it-well-enough-albert-einstein

 

USE THE ACTIVE VOICE

At the heart of every good sentence is a strong, precise verb; the converse is true as well–at the core of most confusing, awkward, or wordy sentences lies a weak verb.

See more below:

Read the rest of this entry

Thành ngữ tiếng Anh – Halloween related terms and idioms

Posted on

halloween-468026_640

Witches, ghosts and skeletons

witch-hunt – to go on a witch-hunt is to try and find and punish or harrass people with unpopular opinions, usually because they are said to be dangerous to others.

This expression has its origins in the witch-hunts of the Middle Ages when thousands of young women in Europe were killed because they were thought to be witches.

See more below:

Read the rest of this entry

22 cách nói CÓ – 22 ways to say yes

Posted on

The word yes is great and all … but there’s plenty of other ways you can offer someone a verbal go-ahead. So if you feel like dipping your toes into the wild waters of alternative affirmations, then take a gander at the list below. If you’re feeling brave, deploy an aye aye in a business meeting or let loose a fo’ shizzle when someone asks if you’d like to go grab an ice cream. Let’s have a look at other ways to say yes!

Read the rest of this entry

Đủ vốn để nói KHÔNG cả tháng – 29 ways to say NO

Posted on

Sometimes you need somebody to get the point, and a simple no won’t do it. We’ve taken a look through the Historical Thesaurus of the OED and other sources to find out how best to say no to something. Now you can say no daily for almost a whole month without repeating yourself.

1. no

Let’s start with the easy one. No dates to Old English, unsurprisingly; a corresponding o(meaning ‘ever; always’) is now obsolete.

See more below:

Read the rest of this entry

Lỗi thường gặp khi sử dụng dấu phẩy (,) – The Most Comma Mistakes

Posted on

Clip by Jenna Duby on Youtube. Thanks for sharing.


[Below is a post by Ben Yagoda, a professor of English at the University of Delaware, on New York Times Blog]

Xem thêm bài: Dấu câu: Dấu phẩy (,)


As I noted in my earlier article, rules and conventions about when to use and not to use commas are legion. But certain errors keep popping up. Here are a few of them.

See more below:

Read the rest of this entry

Lối nói/ngôn từ máy móc/sáo rỗng – Cliché

Posted on

Clip by Let’stalk on Youtube. Thanks for sharing.


Cliché Definition

Cliché refers to an expression that has been overused to the extent that it loses its original meaning or novelty. A cliché may also refer to actions and events which are predictable because of some previous events.

See more below:

Read the rest of this entry

Một số thực tế thú vị về tiếng Anh – Fun facts about English language [2]

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


 1. 1 billion people speak English. That’s 1 in every 7 on earth.
 2. 80% of information stored on all computers in the world is in English
 3. English words “I”, “we”, “two” and “three” are among the most ancient, from thousands of years.
 4. The longest common English word without vowels is “rhythms”
 5. A new word in English is created every 98 minutes.
 6. The word “bride” comes from an old proto-germanic word meaning “to cook”.
 7. The word “queue” is pronounced the same way when the last 4 letters are removed.
 8. The word “mortgage” comes from a French word that means “death contract”.
 9. The concept behind the word “cool” might come from the African word “itutu”, brought to America by slavery.
 10. 90% of everything written in English uses just 1,000 words.
 11. “Time” is the most commonly used noun in English.
 12. There are more English words beginning with the letter “s” than with any other letter.
 13. Nigeria has more English speakers than the United Kingdom.
 14. “Screeched” is the longest English word with one syllable.
 15. There are 24 different dialects of English in the US.
 16. Until the 19th century, the English word for actors was “hypocrites.”
 17. The shortest complete sentence in the English language is “Go”.
 18. Phrases in English such as “long time no see”, “no go”, and “no can do” come from literal translations of Chinese phrases.
 19. “LOL” was formally recognized in 2011’s update of the Oxford English Dictionary.
 20. “IRONIC” is the most commonly misused word in English says Dictionary.com.
 21. The day after tomorrow is called “Overmorrow.”
 22. Today’s British accent first appeared among London’s upper class around the time of the American Revolution. Before that, the British accent was similar to that of Americans.
 23. 80% of all written paragraphs in English feature the word “the.”
 24. Bald Eagles are so named because “balde” is an Old English word meaning “white.”
 25. Harry Potter books were translated from British to American English.
 26. The verb “unfriend” dates back to 1659. It existed even earlier as a noun, as far back as 1275.

View original

Một số thực tế thú vị về tiếng Anh – Fun facts about English language [1]

Posted on

Clip by BBC-Channel on Youtube. Thanks for sharing.


Now, see the interesting facts about the language below, in no particular order…

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: