Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Làm sao để nói tiếng Anh lưu loát – Expert tips for English fluency

Posted on

Warm-up:


 

See the tips below:

Read the rest of this entry

Thể Giả định – Subjunctive – trong tiếng Anh

Posted on


1. What is the subjunctive? 

Some languages have special verb forms called ‘subjunctive’, which are used especially to talk about ‘unreal’ situations: things which are possible, desirable or imaginary. Older English had subjunctives, but in modern English they have mostly been replaced by uses of should, would and other modal verbs, by special uses of past tenses, and by ordinary verb forms. English only has a few subjunctive forms left: third-person singular present verbs without -tejs, (e.g. she see, he have) and special forms of be (e.g. I be, he were). Except for II he/ she/ it were after if, they are not very common.

See more below:

Read the rest of this entry

Một chút về văn hóa Mỹ – Getting culturally adapted in the US

Posted on

Có thể học được rất nhiều từ các video clips bên dưới: học nghe, học nói, học thuyết trình, học trình bày slide, học về slang, học cách vượt qua sự khác biệt văn hóa, học cách hòa nhập môi trường mới, biết trước về các diễn tiến tâm lý thường xảy ra khi gia nhập môi trường văn hóa mới, học cách tự tin, học tính kiên trì … 


 

Vài quy tắc sinh hoạt ở Mỹ cho sinh viên (và không phải sinh viên) – Do’s and Dont’s of American Student Life

Posted on

See the rules below:

Read the rest of this entry

My deepest condolences to you all !!! Rest in peace!!!

Posted on

My deepest condolences to all the victims of the Paris terror attacks. May you rest in peace!

 

Condolescences for victims of Paris attacks

 

 

Đọc Tuyên ngôn độc lập Mỹ và Việt Nam – Declaration of Independence

Posted on

DECLARATION OF INDEPENDENCE

See the text below:

Read the rest of this entry

Lưu ý đặc biệt về trọng âm từ trong phát âm tiếng Anh – English word stress special notes

Posted on

Clip by ElementalEnglish on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Trọng âm từ – yếu tố vô cùng quan trọng khi nói tiếng Anh.


Word stress: Shift in sentences

For some words, where stress is placed depends on their position in a sentence. When the word is spoken alone or at the end of a sentence, the stress occurs near the end. When the word occurs before another word in a sentence, the stress occurs earlier.

See more below:

Read the rest of this entry

Quy tắc ngữ điệu trong nói tiếng Anh – Rule of Changing Pitch

Posted on

Xem thêm bài: Trọng âm câu – yếu tố cực kỳ quan trọng trong nói tiếng Anh  và bài  Trọng âm từ – yếu tố vô cùng quan trọng khi nói tiếng AnhIntonation: How to Speak with Pitch Changes

Intonation is the pattern of pitch changes as people speak. These change from one culture to another. Pitch is the tone of your voice. In American English, people have about 3 notes that they use when speaking. Most words are in the middle tone. Stressed words are in the high tone, and the low-tone often comes before a stress (it makes the stress larger by creating more difference in tone). The low tone may be used at the end of sentences too, though you do not always have to end on a low tone.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách viết tiếng Anh [và bất kỳ tiếng nào on earth] ngắn gọn, súc tích – Writing Clear, Concise Sentences

Posted on

Nếu bạn đã viết tiếng Việt ngon rồi thì không cần phải đọc bài này làm gì kẻo phí thời gian. Cũng giống nhau cả thôi. Tiếng nào cũng đến thế mà thôi.

Nếu không thì có thể xem thêm bài Nguyên tắc KISS trong viết tiếng Anh – Keep It Short and Simple và bài Làm sao để khỏi “dài dòng văn tự” – wordiness

Và cũng nên xem thêm bài: Cách biến hóa trong viết tiếng Anh (và cả tiếng Việt) để tránh nhàm chán – Variation in writing


 

if-you-cant-explain-it-simply-you-dont-understand-it-well-enough-albert-einstein

 

USE THE ACTIVE VOICE

At the heart of every good sentence is a strong, precise verb; the converse is true as well–at the core of most confusing, awkward, or wordy sentences lies a weak verb.

See more below:

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: