Dòng thông tin RSS

Thuật ngữ liên quan đến quần áo – Shopping for clothes

Posted on

Warm-up:

Trong 1 cuộc họp tổ chức hàng năm của Liên Hợp Quốc, đại biểu của Mỹ nói:
– Chúng tôi đã phát minh ra tàu ngầm có thể đi dưới lòng biển như ôtô đi trên cạn!
Đại biểu các nước khác nhao nhao:
– Làm gì có chuyện ấy,nếu gặp đá ngầm thì sao?
Người Mỹ đính chính lại:
– Tôi chưa nói hết, sai số 50 cm…
Đại biểu của Nga:
– Chúng tôi phát minh ra chiếc xe đi mà không cần bánh, có thể bay sát mặt đất…
Các nước khác lại phản đối:
– Không thể tin được. Nếu gặp đá thì sao?
Người Nga lại nói:
– Tôi cũng chưa nói hết, sai số 30cm…
Cứ thế đến đại biểu Việt Nam:
– Chúng tôi không có phát minh gì mới về khoa học cả. Nước tôi chỉ có phụ nữ sinh con bằng rốn thôi.
Các nước khác lập tức phản đối:
– Không có người phụ nữ nào có thể sinh con bằng rốn được.
Đại biểu Việt Nam bình thản:
– Tôi cũng chưa nói hết mà,….. Sai số 20 cm.


Clip on Youtube. Thanks for sharing.

Whether we like it or not, most of us have to shop for clothes. For some of us, it is a pleasure and for others, it is
chore (=something that we have to do but do not like). This week, we are looking at the language that we use to talk about this activity.

See more below:

Once you have found a nice piece of clothing in a shop, you will want to try it on (= put it on to find out if it is suitable): Can I try this on? You will probably try it on in a fitting room. If you need to find out if it is the right size and shape for you, you might say you will try it on for size. If you are lucky, and it is the right size and shape for your body, you can say that it fits you: That jacket fits you perfectly! If it fits you very well, you might say it fits like a gloveThe dress fitted like a glove.You might also use the noun ‘fit’ to say the same thing: The jacket was a good/perfect fit./The fit was good, but I didn’t like the colour.

Of course, you may not be so lucky. The jacket/dress, etc. may not fitThe skirt didn’t fit. It might be too tight, fitting your body too closely so that it is notcomfortable. Or you may have the opposite problem – it might be baggy (= too big and hanging loosely). Sometimes a particular part of the jacket/dress etc. is too tight. For example, it could be tight across the shoulders or tight in the arm. If it is the wrong size but you still like it, you might ask the shop assistant if they have it in a larger/smaller sizeIt’s a bit small. Do you have it in a larger size?/The shirt is the wrong size. Do you have it in a medium? Perhaps the jacket/dress, etc. fits you like a glove, but you don’t like the colour of it. You can ask the shop assistant: Do you have this in black/any other colours?

There may be a particular feature of a piece of clothing that you like (or don’t like). You may like its style, meaning its shape and general appearance: I liked the style of the coat. We also use the word cut to mean the shape: The cut of the jeans is great. You may like the material of the clothing (wool, cotton, etc.) or its pattern (= the design of shapes, flowers, etc. on the material). If the style of a piece of clothing or its colour makes someone look attractive, you may say it suits then:You should wear more red – it suits you./Dresses really suit you.

Finally, if you have found and bought the perfect top/trousers, etc. you may still have the problem of finding another piece of clothing to go with it (= look good with it). Happy shopping!

View original

LƯU Ý: CHÉM GIÓ BÊN DƯỚI !

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: